สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2021   0  
2 Jan 2021   0  
3 Jan 2021   0  
4 Jan 2021   0  
5 Jan 2021   0  
6 Jan 2021   0  
7 Jan 2021   0  
8 Jan 2021   0  
9 Jan 2021   0  
10 Jan 2021   0  
11 Jan 2021   0  
12 Jan 2021   0  
13 Jan 2021   0  
14 Jan 2021   79  
15 Jan 2021   250  
16 Jan 2021   45  
17 Jan 2021   20  
18 Jan 2021   47  
19 Jan 2021   59  
20 Jan 2021   107  
21 Jan 2021   79  
22 Jan 2021   65  
23 Jan 2021   37  
24 Jan 2021   33  
25 Jan 2021   48  
26 Jan 2021   95  
27 Jan 2021   37  
28 Jan 2021   35  
29 Jan 2021   40  
30 Jan 2021   19  
31 Jan 2021   32