สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   128  
2 Apr 2021   182  
3 Apr 2021   68  
4 Apr 2021   82  
5 Apr 2021   82  
6 Apr 2021   87  
7 Apr 2021   275  
8 Apr 2021   228  
9 Apr 2021   148  
10 Apr 2021   83  
11 Apr 2021   93  
12 Apr 2021   100  
13 Apr 2021   75  
14 Apr 2021   99  
15 Apr 2021   92  
16 Apr 2021   217  
17 Apr 2021   63  
18 Apr 2021   84  
19 Apr 2021   73  
20 Apr 2021   84  
21 Apr 2021   85  
22 Apr 2021   68  
23 Apr 2021   87  
24 Apr 2021   79  
25 Apr 2021   86  
26 Apr 2021   100  
27 Apr 2021   68  
28 Apr 2021   52  
29 Apr 2021   73  
30 Apr 2021   80