สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jun 2021   70  
2 Jun 2021   103  
3 Jun 2021   81  
4 Jun 2021   79  
5 Jun 2021   137  
6 Jun 2021   61  
7 Jun 2021   78  
8 Jun 2021   88  
9 Jun 2021   87  
10 Jun 2021   78  
11 Jun 2021   75  
12 Jun 2021   132  
13 Jun 2021   57  
14 Jun 2021   63  
15 Jun 2021   79  
16 Jun 2021   47  
17 Jun 2021   78  
18 Jun 2021   65  
19 Jun 2021   60  
20 Jun 2021   56  
21 Jun 2021   120  
22 Jun 2021   50  
23 Jun 2021   63  
24 Jun 2021   88  
25 Jun 2021   42  
26 Jun 2021   58  
27 Jun 2021   58  
28 Jun 2021   53  
29 Jun 2021   62  
30 Jun 2021   89