สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jul 2021   69  
2 Jul 2021   116  
3 Jul 2021   105  
4 Jul 2021   62  
5 Jul 2021   66  
6 Jul 2021   77  
7 Jul 2021   74  
8 Jul 2021   80  
9 Jul 2021   128  
10 Jul 2021   75  
11 Jul 2021   72  
12 Jul 2021   76  
13 Jul 2021   82  
14 Jul 2021   66  
15 Jul 2021   73  
16 Jul 2021   79  
17 Jul 2021   60  
18 Jul 2021   87  
19 Jul 2021   77  
20 Jul 2021   72  
21 Jul 2021   80  
22 Jul 2021   113  
23 Jul 2021   63  
24 Jul 2021   77  
25 Jul 2021   69  
26 Jul 2021   89  
27 Jul 2021   80  
28 Jul 2021   82  
29 Jul 2021   117  
30 Jul 2021   132  
31 Jul 2021   155