สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Aug 2021   103  
2 Aug 2021   121  
3 Aug 2021   126  
4 Aug 2021   111  
5 Aug 2021   93  
6 Aug 2021   121  
7 Aug 2021   61  
8 Aug 2021   98  
9 Aug 2021   96  
10 Aug 2021   121  
11 Aug 2021   121  
12 Aug 2021   74  
13 Aug 2021   101  
14 Aug 2021   100  
15 Aug 2021   100  
16 Aug 2021   116  
17 Aug 2021   118  
18 Aug 2021   81  
19 Aug 2021   319  
20 Aug 2021   101  
21 Aug 2021   79  
22 Aug 2021   60  
23 Aug 2021   80  
24 Aug 2021   80  
25 Aug 2021   74  
26 Aug 2021   72  
27 Aug 2021   80  
28 Aug 2021   93  
29 Aug 2021   53  
30 Aug 2021   162  
31 Aug 2021   108