บทความ

เลือกใช้ทินเนอร์อย่างไร ให้เหมาะกันงาน

ทินเนอร์เกรดคุณภาพ ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้ในการนำมาผสมในสีประเภทต่างๆ เพื่อปรับความข้น หรือล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ผสมสี

น้ำมันก๊าดคืออะไร

น้ำมันก๊าด เป็นสารผสมของไฮโดรคาร์บอนหลาย ๆ ชนิด ได้แก่ พาราฟิน แนฟทา รวมถึงสารประเภทอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน

เลขเบอร์น้ำมันเครื่องบอกอะไร

น้ำมันเครื่อง ช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ เครื่องจักรลดการสึกหรอ แรงฝืด หรือแรงเสียดทาน

หน้าที่ของน้ำมันหล่อลื่น

ช่วยป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน น้ำมันหล่อลื่นที่ดีจะต้องไม่มีสารที่เป็นอันตรายในการกัดกร่อนเสียเอง

เคมีอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

การนำที่นำสารเคมีมาเข้ากระบวนการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม