ผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง

ผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง 

        ไอโซโพรพานอล (Isopropanol) หรือ ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (Isopropyl alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดพิเศษ ซึ่งซึ่งมีความบริสุทธิ์สูง นิยมใช้เป็นสารฆ่าเชื้อในทางการแพทย์ มักใช้ผสมกับอะซีโทนหรือน้ำกลั่นโดยให้แอลกอฮอล์มีปริมาณ 70% โดยปริมาตร เป็นของเหลวใสไม่มีสี กลิ่นรุนแรง และเป็นไอโซเมอร์โครงสร้างกับ1-โพรพานอล จะต่างกันตรงที่มีหมู่ไฮดรอกซิล ต่อที่คาร์บอนตัวที่สองแทนที่จะเป็นปลาย

        Isopropanol (IPA) ถูกนำไปใช้งานที่มีประโยชน์มากมาย เช่น เป็นตัวทำละลายที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นพิษน้อยกว่าตัวทำละลายชนิดอื่นๆ ซึ่ง Isopropanol (IPA) ใช้ทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง เช็ดเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร แผ่นเพลท แผ่นผ้ายาง ทินเนอร์เพื่อใช้ผสมสี ล้างสี คราบจาระบี คราบฝั่งแน่นต่างๆ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และใช้ผสมน้ำ 60-75% เพื่อฆ่าเชื้อโรค เช่น รอบบริเวณรอยแผล หรือล้างมือ ถ้าหากไม่ผสมน้ำ เยื้อหุ้มเซลล์ของแบคทีเรียจะไม่เปิดออกเพื่อให้แอลกอฮอล์ออกฤทธิ์ได้ Isopropanol (IPA) จึงเหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์พลาสติก โดยไม่ทำลายผิวพลาสติก และ โลหะ ระเหยเร็วโดยไม่ทิ้งคราบและสารตกค้าง

Isopropanol (IPA)

Isopropanol (IPA)

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรม เคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันที่มีคุณภาพสูง

       บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เคมีอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง สำหรับงานอุตสาหกรรม น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโรงพิมพ์ โรงพลาสติก อู่ซ่อมรถ โรงหล่อ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานจิวเวอร์รี่ ร้านทำทอง ซึ่งเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบี น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ น้ำมันอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โทลูอีน ผสมสี สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร แผ่นเพลท แผ่นผ้ายาง ทินเนอร์เพื่อใช้ผสมสี ล้างสี น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เมทานอล Methyl Ethyl Keytone (MEK) , Isopropanol (IPA) , Isobutanol (IBA) ,Dowanol PM, Methanol , Ethoxy Propanol, Solvent 1425,3040 น้ำมันเครื่องเบอร์ 40/50/60 ,Toluene เป็นต้น

สินค้าและบริการของ บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด
        - ทินเนอร์
        - น้ำมันหล่อลื่น
        - เคมิคอลส์ โซลเว้นท์น้ำมันก๊าด
        - เคมี
        - แอลกอฮอล์
        - ไฮโดรคาร์บอน โซลเว้นท์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
tldchemical.pagesthai.com
www.tldchemical.co.th
www.tld-chemical.com

-------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ตัวทำละลายที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีอะไรบ้าง

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้อะซิโตนตัวทำละลาย

ประโยชน์ของตัวทำละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน