ประโยชน์ของตัวทำละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์ของตัวทำละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

          ตัวทำละลาย (solvent) เป็นสารที่สามารถละลาย ตัวถูกละลาย ที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซได้เป็น สารละลาย โดยตัวทำละลายที่เราคุ้นเคยและใช้บ่อยมากที่สุดในชีวิตประจำวัน คือน้ำ ซึ่งการละลายของสารในตัวทำละลายต่าง ๆ นี่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลายประการ เช่น สามารถใช้ตัวทำละลายสลายกัดจัดคราบต่าง ๆ ที่มีคราบติดอยู่ตามเสื้อผ้า เช่น น้ำเกลือลบรอยเลือด ใช้แอลกอฮอล์ (เอทานอล) น้ำนมลบรอยหมึก หรือ การนำเชลแล็กไปละลายในแอลกอฮอล์ก่อน แล้วจึงนำสารละลายเชลแล็กไปทาไม้หรือเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้เกิดความสวยงามและรักษาเนื้อไม้  เป็นต้น

ตัวทำละลายอินทรีย์ใช้ประโยชน์ทั่วไป ดังนี้
        - น้ำหอม เช่น เอทานอล
        - เคมีสังเคราะห์
        - ใช้เจือจางสี เช่น โทลูอีน (toluene) น้ำมันสน(turpentine)
        - ซักแห้ง เช่น เตตราคลอโรเอทิลีน (Tetrachloroethylene)
        - ยาล้างเล็บและตัวทำละลายกาว เช่น อะซิโตน เมทิลอาซีเทต เอทิลอาซีเทต )
        - สารกำจัดคราบที่เป็นจุด เช่น เฮกเซน (hexane) ปิทรอลอีเทอร์ (petrol ether)
        - สารชำระล้าง เช่น ซิตรัส (citrus) เทอร์ปีน (terpene)

 

Xylene

 

       หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ตัวทำละลายที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ เช่น ทูโลอีน เมทานอล เอทานอล ซึ่งทาง บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เคมีอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง สำหรับงานอุตสาหกรรม น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโรงพิมพ์ โรงพลาสติก อู่ซ่อมรถ โรงหล่อ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานจิวเวอร์รี่ ร้านทำทอง ซึ่งเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบี น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ น้ำมันอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โทลูอีน ผสมสี สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด
tldchemical.pagesthai.com
www.tldchemical.co.th
www.tld-chemical.com

-------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทินเนอร์คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้อะซิโตนตัวทำละลาย

ตัวทำละลายที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีอะไรบ้าง