องค์ประกอบที่สำคัญของน้ำมันหล่อลื่นมีอะไรบ้าง

 

       น้ำมันหล่อลื่น หรือ น้ำมันเครื่อง (Lubricating Oils) เป็นน้ำมันหล่อลื่นที่ทำหน้าที่ ช่วยหล่อลื่น ระบายความร้อน รักษาความสะอาดให้กับเครื่องจักร อีกทั้งยังป้องกันสนิมและการกัดกร่อนของเครื่องยนต์ได้ การที่จะน้ำมันหล่อลื่นจะมีคุณภาพที่ดี ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อให้น้ำมันหล่อลื่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่กล่าวต่อไปนี้

น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพดีมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 อย่าง คือ

       - น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน (Basic Oils) คือ น้ำมันพืชหรือสัตว์ น้ำมันแร่ และน้ำมันสังเคราะห์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจตะใช่น้ำมันแร่เพราะมีคุณภาพดีเพียงพอและราคาถูก น้ำมันชนิดอื่นจะใช้ในงานที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษ ๆ บางอย่างเท่านั้น

       - สารเพิ่มคุณภาพ (Additives) ในชนิดปริมาณที่เหมาะสมกับงาน คือ เครื่องจักรกลและเครื่องยนต์ในปัจจุบันได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กลง ทำงานเร็วขึ้นและภาระน้ำมันก็สูงขึ้น น้ำมันหล่อลื่นในเครื่องจักรเครื่องยนต์ดังกล่าวมักต้องประสบกับสภาวะด้านอุณหภูมิ ความเครียด และภาระน้ำหนักสูง น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานล้วน ๆ มักจะยังมีคุณภาพดีไม่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ต่าง ๆ ให้ได้ครบถ้วนโดยมีอายุการใช้งานที่ยื่นนานตามสมควร ดังนั้นจึงต้องมีการเติมสารในปริมาณที่พอดี เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทั้งมนด้านเคมีและกายภาพของน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานให้ดีเหมาะสมกับงานที่ต้องการ สารเพิ่มคุณภาพมีอยู่มากมายหลายชนิดและประเภท

 

น้ำมันเครื่องเบอร์50

 

         ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรม ซึ่งทาง บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เคมีอุตสาหกรรม น้ำมันไฮโดรลิค น้ำมันเครื่อง สำหรับงานอุตสาหกรรม จำหน่ายน้ำมันเกียร์ น้ำมันกันสนิม น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโรงพิมพ์ โรงพลาสติก อู่ซ่อมรถ โรงหล่อ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานจิวเวอร์รี่ ร้านทำทอง ซึ่งเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบี น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ น้ำมันเครื่องอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักร เคมีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โทลูอีน ผสมสี สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
tldchemical.pagesthai.com
www.tldchemical.co.th
www.tld-chemical.com

-------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

เลขเบอร์น้ำมันเครื่องบอกอะไร

น้ำมันเครื่องทำหน้าที่อะไร

ประโยชน์ของตัวทำละลายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน