โทลูอีน (Toluene) ส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต

โทลูอีน (Toluene) ส่วนประกอบสำคัญในภาคอุตสาหกรรม

         Toluene (โทลูอีน) หรือ ฟีนิลมีเทน เป็นสารตัวทำละลายอินทรีย์ที่สำคัญในกลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่ไม่มีกลุ่มฮาโลจีเนตเต็ต มีโครงสร้างเหมือนกับเบนซีน เป็นของเหลวที่ไม่ละลายในน้ำ กลิ่นคล้ายน้ำมันเบนซิน ซึ่งทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โทลูอีนส่วนมากจะมาจากการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และมีบางส่วนที่ได้จากกระบวนการอื่น ๆ โทลูอีน เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตสารชนิดอื่น ๆ จะนิยมใช้มากในอุตสาหกรรมหลายประเภท อาทิเช่น เบนซีน ยารักษาโรค น้ำหอม เครื่องสำอาง ผลิตกรดเบนโซอิก ซัคคาริน ฟีนอล ยาฆ่าแมลง ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกย้อม และเป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสีพ่นรถยนต์ สีทาบ้าน และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม

Toluene (โทลูอีน)

Xylene

 

       หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ เคมีอุตสาหกรรม เช่น ทูโลอีน เมทานอล เอทานอล ซึ่งทาง บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เคมีอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง สำหรับงานอุตสาหกรรม น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโรงพิมพ์ โรงพลาสติก อู่ซ่อมรถ โรงหล่อ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานจิวเวอร์รี่ ร้านทำทอง ซึ่งเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบี น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ น้ำมันอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โทลูอีน ผสมสี สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

● ตัวทำละลายที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ มีอะไรบ้าง
● คุณสมบัติของน้ำมันเบนซินขาว
● ประโยชน์ของไซลีน (Xylene)