ทินเนอร์คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

ทินเนอร์คืออะไร สำคัญอย่างไร ?

          ทินเนอร์ (Thinner) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยตัวทำละลายอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดผสมกัน มีลักษณะเป็นของเหลวใส ระเหยง่าย มีกลิ่นฉุน เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับละลาย และเจือจางสี น้ำยาเคลือบเงา เพื่อลดความหนืด และเจือจางให้สีเหมาะ และง่ายต่อการใช้งาน

ลักษณะทั่วไป
1. เป็นของเหลวใสไม่มีสี หรือสีเหลืองอ่อน มีกลิ่นฉุน
2. มีความถ่วงจำเพาะ 0.835 ถึง 0.845
3. จุดวาบไฟ ประมาณ -8.9 องศาเซลเซียส
4. ไม่มีตัวทำละลายที่เป็นพิษ เช่น เบนซีน (benzene) เมทานอล (methanol) และคลอริเนเตดไฮโดรคาร์บอน (chlorinated hydrocarbon)
5. เมื่อระเหยหมดจะไม่มีคราบน้ำมัน
6. มีความเป็นกรดไม่เกิน 0.3

 

ทินเนอร์

 

       หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับ ผลิตและจำหน่ายทินเนอร์ AAA ทินเนอร์ 631/532 คุณภาพดี ราคาถูก ซึ่งทาง บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เคมีอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง สำหรับงานอุตสาหกรรม น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโรงพิมพ์ โรงพลาสติก อู่ซ่อมรถ โรงหล่อ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานจิวเวอร์รี่ ร้านทำทอง ซึ่งเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบี น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ น้ำมันอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โทลูอีน ผสมสี สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท

 

บทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

● เลือกใช้ทินเนอร์อย่างไร ให้เหมาะกันงาน