เคมีอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

เคมีอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

        เคมีอุตสาหกรรม เป็นกระบวนที่เกี่ยวกับการนําสารเคมีไปใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ซึ่งอุตสาหกรรมทางเคมีที่มนุษย์ได้นำไปใช้ประโยชน์มากมายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวันหรือนำไปผลิตเป็น เคมีภัณฑ์ต่างๆ ครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมมากมายหลายอย่าง อุตสาหกรรมที่ทำเครื่องเคมีทั้งหลายจะผลิตผลสำเร็จรูป เช่น พลาสติก สี ยารักษาโรค ผงซักฟอก สีย้อมผ้า วัตถุระเบิด ไยเทียม และยาฆ่าแมลง เป็นต้น

Dowanol PM
Dowanol PM

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

       บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เคมีอุตสาหกรรม น้ำมันเครื่อง สำหรับงานอุตสาหกรรม น้ำมันสำหรับเพลทและเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะโรงพิมพ์ โรงพลาสติก อู่ซ่อมรถ โรงหล่อ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ งานจิวเวอร์รี่ ร้านทำทอง ซึ่งเราได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น จาระบี น้ำมันซุปเปอร์ออยล์ น้ำมันอุตสาหกรรม เคมีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ โทลูอีน ผสมสี สำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง เช็คเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร แผ่นเพลท แผ่นผ้ายาง ทินเนอร์เพื่อใช้ผสมสี ล้างสี น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เมทานอล Methyl Ethyl Keytone (MEK) , Isopropanol (IPA) , Isobutanol (IBA) ,Dowanol PM, Methanol , Ethoxy Propanol, Solvent 1425,3040 น้ำมันเครื่องเบอร์ 40/50/60 ,Toluene เป็นต้น

สินค้าและบริการของ บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด
        - ทินเนอร์
        - น้ำมันหล่อลื่น
        - เคมิคอลส์ โซลเว้นท์น้ำมันก๊าด
        - เคมี
        - แอลกอฮอล์
        - ไฮโดรคาร์บอน โซลเว้นท์

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
tldchemical.pagesthai.com
www.tldchemical.co.th
www.tld-chemical.com

-------------------------------------------------------

บทความที่เกี่ยวข้อง

มาทำความรู้จักเคมีอุตสาหกรรมกันเถอะ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้อะซิโตนตัวทำละลาย

เเอลกอฮอล์ (Alcohol) เเบ่งประเภทตามการใช้งานกี่ชนิด