สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2021   53  
2 Mar 2021   55  
3 Mar 2021   60  
4 Mar 2021   74  
5 Mar 2021   44  
6 Mar 2021   56  
7 Mar 2021   86  
8 Mar 2021   72  
9 Mar 2021   98  
10 Mar 2021   86  
11 Mar 2021   82  
12 Mar 2021   101  
13 Mar 2021   69  
14 Mar 2021   144  
15 Mar 2021   94  
16 Mar 2021   85  
17 Mar 2021   89  
18 Mar 2021   141  
19 Mar 2021   60  
20 Mar 2021   76  
21 Mar 2021   67  
22 Mar 2021   88  
23 Mar 2021   79  
24 Mar 2021   97  
25 Mar 2021   76  
26 Mar 2021   85  
27 Mar 2021   98  
28 Mar 2021   79  
29 Mar 2021   91  
30 Mar 2021   298  
31 Mar 2021   148