เกี่ยวกับเรา

บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ บจก. บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2534 โดยคุณมาลี มณีแสงเจริญชัย เดิมชื่อ เอ็ม.พี. เคมิคอลส์ จากนั้นได้เปลี่ยนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเอ็ม.พี.เคมิคอลส์ จากนั้นปี 2548 ร้านได้ขยับขยายกิจการและจดทะเบียนในชื่อ บริษัท ที.แอล.ดี.
เคมิคอลส์ ดังปัจจุบัน บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด จำหน่ายเคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง เช็ดเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร
แผ่นเพลท แผ่นผ้ายาง ทินเนอร์เพื่อใช้ผสมสี ล้างสี

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีทำความสะอาด

บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด ของเรามีความยินดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ เคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง เช็ดเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร แผ่นเพลท แผ่นผ้ายาง ทินเนอร์เพื่อใช้ผสมสี ล้างสี

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

บริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ

บริการรวดเร็ว หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านทุกภาคธุรกิจและทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

จำหน่าย ทินเนอร์ เคมีแอลกอฮอล์

จำหน่าย ทินเนอร์ เคมีแอลกอฮอล์ โทลูอีน ผสมสี คุณภาพสูง และบริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ บริการรวดเร็ว หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านทุกภาคธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

ประสบการณ์มากกว่า 23 ปี

มีประสบการณ์ในด้านน้ำมันอุตสาหกรรมมากกว่า 23 ปี จำหน่ายน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่น เพื่อใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ

เหตุผลที่คุณต้องเลือกเรา

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

เรามีความยินดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์น้ำมันอุตสาหกรรม คุณภาพสูง และบริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ
บริการรวดเร็ว หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านทุกภาคธุรกิจ และทุกอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

จำหน่ายเคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่อง

จำหน่ายเคมีทำความสะอาดคราบน้ำมันเครื่องเช็ดเครื่องพิมพ์ เครื่องจักร แผ่นเพลท แผ่นผ้ายาง ทินเนอร์เพื่อใช้ผสมสี ล้างสี

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 23 ปี

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากกว่า 23 ปี จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที แอล ดี เคมิคอลส์ บจก. มีคุณภาพสูงและบริการรวดเร็ว

บริษัท ที แอล ดี เคมิคอลส์ จำกัด

บริการ

คุณภาพสูง และบริการจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพ บริการรวดเร็ว หลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านทุกภาคธุรกิจ

บริษัท ที.แอล.ดี. เคมิคอลส์ จำกัด

ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม มั่นใจด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 23 ปี

บทความ

บทความ