สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2021   49  
2 Feb 2021   120  
3 Feb 2021   126  
4 Feb 2021   44  
5 Feb 2021   54  
6 Feb 2021   41  
7 Feb 2021   34  
8 Feb 2021   52  
9 Feb 2021   108  
10 Feb 2021   53  
11 Feb 2021   134  
12 Feb 2021   81  
13 Feb 2021   56  
14 Feb 2021   62  
15 Feb 2021   53  
16 Feb 2021   110  
17 Feb 2021   62  
18 Feb 2021   40  
19 Feb 2021   45  
20 Feb 2021   39  
21 Feb 2021   120  
22 Feb 2021   49  
23 Feb 2021   90  
24 Feb 2021   63  
25 Feb 2021   82  
26 Feb 2021   34  
27 Feb 2021   44  
28 Feb 2021   51