สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Sep 2021   86  
2 Sep 2021   72  
3 Sep 2021   83  
4 Sep 2021   87  
5 Sep 2021   102  
6 Sep 2021   81  
7 Sep 2021   88  
8 Sep 2021   103  
9 Sep 2021   85  
10 Sep 2021   93  
11 Sep 2021   97  
12 Sep 2021   106  
13 Sep 2021   84  
14 Sep 2021   82  
15 Sep 2021   110  
16 Sep 2021   117  
17 Sep 2021   133  
18 Sep 2021   97  
19 Sep 2021   80  
20 Sep 2021   165  
21 Sep 2021   86  
22 Sep 2021   93  
23 Sep 2021   0  
24 Sep 2021   0  
25 Sep 2021   0  
26 Sep 2021   0  
27 Sep 2021   0  
28 Sep 2021   0  
29 Sep 2021   0  
30 Sep 2021   0